İdrar Kanalı

İdrar Kanalı

İdrar kanalı; boşaltım sisteminin vücut dengesinin ( homeostaz ) sağlanmasında çok önemli bir yeri vardır. Böbrekler, üreterler ve idrar kesesinden oluşan boşaltım sistemi, yapım-yıkım sırasında ortaya çıkan atık maddelerin atılımından sorumludur. Vücut işlevlerinin sürekli olması için hücrelerden atık olan maddelerin atılması gerekir. Katı ve sıvı olan bu atıklar kan içinde erimiş olarak tanınırlar ve böbreğe ulaştırılarak süzülürler. Bu atıklar üreterler yolu ile idrar kesesine geçerek, belli aralıklarla sidik olarak depolanır, değişik aralıklarla da vücuttan atılır.

Böbrekler iki tane olup, her bir böbrek fasulye tanesi şeklinde, koyu kırmızı renkli organlardır. Böbreklerimiz, karın boşluğunun arka tarafında bel hizasında, omurganın yanında yer alır. Böbreklerin üst kısmında hormon salgılayan böbrek üstü bezleri bulunmaktadır. Ayrıca böbreklerin etrafı yağ tabakası ile kaplıdır. Böbreklerin yağ tabakası ile kaplı olması böbreklerde çeşitli nedenlerden dolayı oluşabilecek zedelenmelerden korur. Böbreklerin birbirine bakan kısımları çukurdur ve bu kısımlara göbek adı verilir. Aorttan ayrılarak süzülecek kanı böbreğe getiren böbrek atardamarı da göbeğe girer. Böbrekten kan götüren böbrek toplardamarı ve idrar kanalı da göbekten çıkar.

Böbrek atardamarının oksijeni bol ve taşıdığı kanda zehirli atıklar fazladır. Böbrek toplardamarın da ise karbondioksit bol, taşıdığı kan zararlı maddelerden arındırılmıştır.

Bir Böbrekten Boyuna Kesit Alındığında Şu Kısımlar Görülür:

Zar: Böbreğin en dışında yer alan saydam, ince ve dayanıklı olan bir yapıdır.

Kabuk Bölgesi ( Korteks ) : Zar kılıfın hemen yanında yer alan toplu iğne başı görünümünde ki kırmızı renkli taneciklerden oluşan kısımdır. Bu taneciklere malpighi tanecikleri ( nefron ) denir. Nefronlar, kanın süzülme görevini yapan birimlerdir. Her böbreğimiz de yaklaşık olarak 1 milyon kadar nefron vardır.

Glomerül: Kılcal damarların oluştuğu yumaktır.

Bowman Kapsülü: Kılcal damar yumağının ( glomerül'ün ) çevresini saran zarımsı yapıdır.

Boşaltım Kanalcıkları: Bowman kapsülünün devamıdır. Boşaltım kanalcıkları kıvrımlı olup yer yer ' U ' görünümü almaktadırlar. ( U kısım kabuk bölgesinde değil öz bölgesine sarkmıştır.) Boşaltım kanalcıkları, böbreğin ortasına açılan toplama kanallarına uzanırlar.

Öz ( Medulla ) Bölgesi: Öz bölgesinde taban kısmı kabuk bölgesine, tepe kısmı havuzcuğa bakan piramit şeklinde bulunan yapılardır. Bunlara malpighi piramitleri adı verilir. Bu piramitler idrar toplama kanallarından oluşur. Ayrıca boşaltım kanalcıklarının U kısmı da öz bölgesinde bulunur. Öz bölgesi süzülen sıvıdaki faydalı maddelerin geri emildiği yerdir.

Havuzcuk ( Pelvis ) Bölgesi: En içte yer alır. Sağlam bağ ve dokulardan yapılmıştır. İdrar toplama kanalları b u havuzcuğa açılır. Oluşan idrar havuzcukta toplanır ve idrar kanalı aracılığı ile idrar kesesine iletilir.

Böbreğin Çalışması Ve İdrar Oluşumu:

Böbrek atardamarı, böbrekte süzülecek kanı getirir. Bu nedenle böbrek atardamarının getirdiği kan, üre, ürik asit, atık maddeler gibi zararlı olan maddeler ile oksijen bakımından zengindir. Bu kan kabuk bölgesinde ki nefronlar tarafından süzülmektedir. Nefronların glomerüllerine gelen kan, basıncın etkisiyle bowman kapsülüne geçer. Kanda ki su, madensel tuzlar, glikoz, üre, ürik asidin, bowman kapsülüne geçmesine süzülme adı verilir. Süzüntü sıvısı, bowman kapsülünden boşaltım kanalcığı yolu ile toplama kanalına gelinceye kadar değişir. Süzüntü sıvısında ki suyun çok büyük bir bölümü glikoz gibi besin maddeleri ve bazı madensel tuzlar, öz bölgesinde ki toplama kanalcıkları kılcalları tarafından emilerek tekrar kana geçer. Bu olaya geri emilim adı verilir. Böylece yararlı maddelerin vücuttan atılması önlenmiş olur. Bu olay sırasında ise oldukça fazla enerji harcanır. Toplama kanallarından böbreğin ortasında ki havuzcuğa akan sıvı ise idrarı oluşturur. İdrarın içeriği su mineraller, üre, ürik asit ve vitaminlerden oluşmaktadır. Sağlıklı insanın idrarında glikoz bulunmaz. Glikoz bulunması şeker hastalığının belirtisidir.

Böbreklerin havuzcuklarında toplanan idrar, iki idrar kanalı ile böbrekten çıkar. Böbrek toplardamarı böbrekler de süzülmüş olan kanı götürür. Böbrek toplardamarında boşaltım maddelerinin ( azotlu bileşiklerin ) oranı çok düşüktür. Ancak karbondioksit miktarı fazladır. Böbreklerden çıkan toplardamar, alt ana toplardamara katılır.

İdrar Kanalı ( Üreter) : Böbreklerden süzülen idrarı idrar kesesine taşır.

İdrar Kesesi: İdrarın dışarıya atılıncaya kadar depolandığı yerdir. İstemli olarak kasılıp gevşeyebilen, kuvvetli kaslardan yapılmıştır. Yaklaşık 450ml. idrar depolayabilmektedir. İdrar kesesinde depolanan idrar kesinin ucunda ki idrar yolundan dışarı atılır.

Boşaltım Sistemi Hastalıkları:

Nefrit: Böbreğin iltihaplanmasıdır. Genellikle bulaşıcı hastalıklar sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Böbrek Taşları: Kalsiyum tuzları ve azotlu bileşiklerin havuzcukta çökelmesidir.

Albümin: Nefronların görevini yapmaması sonucu proteinli maddelerin idrara geçmesidir.

Sistit: Üremem organları ya da kan yolu ile gelen mikropların idrar yollarında oluşturduğu yanmadır.

Üremi: Böbreklerde yeterli üre süzülmemesinden dolayı kanda üre miktarının olması gerekenden faza olmasına neden olan durumdur.

Böbrek Yetmezliği: Böbrek yetmezliği böbreğin tamamen ya da %80 oranında işlevini yani fonksiyonunu kaybetmesi ve görevini yerine getirememesi anlamına gelir. Bu durumda böbreğin görevi diyaliz makineleri tarafından yapılır. Ya da kalıcı bir çözüm olan böbrek naklidir. Organ nakli canlı bir kişinin bir böbreğini ya da yeni ölmüş ama organları hala canlı birinin böbreğini alarak yapılabilir.

Son Güncelleme : 24.04.2021 07:15:28
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Eylül Sena - 24.04.2021 07:15:28
İdrar Kanalı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

İdrar Kanalı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İdrar Kanalı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İdrar Yolu Enfeksiyonu
İdrar Yolu Enfeksiyonu
İdrar yolu enfeksiyonu, özellikle kadınlarda sıkça rastlanılan bir sorundur. Çoğu zaman aşırı ağrı ve bazı sıkıntılara yol açabilir. Bazen kendiliğinden geçeceği gibi, bazen de doktorun reçete ile vereceği antibiyotik tedavisi yeterli olmaktadır. ...
Kum Dökme
Kum Dökme
Kum dökme, fosfat, oksalat, ürat ve sistin kristallerinin idrar içine erimeden atılmaları durumunda kristalüri yani kum dökme gerçekleşir. İdrarın içeriğinde bulunan ve eriyen kalsiyum oksalat, erime özelliği olmayan kalsiyum oksalat tuzları haline d...
İdrar Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi
İdrar Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi
İdrar yolu enfeksiyonu bitkisel tedavi yöntemleri kullanılarak, tedavi edilebilir. Özellikle kış aylarında oldukça sık olarak görülen bu rahatsızlık, sağlığı etkilemekte ve antibiyotik kullanımını zorunlu kılmaktadır. Rahatsızlık sürekli olarak tekra...
İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir
İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir
İdrar yolu enfeksiyonu, daha çok bayanlarda görülmesine rağmen erkeklerinde sorunu olmayı başarmış bir hastalıktır. Özellikle hastalığın peşinden getirdiği ızdırap da çabası. İdrar yolları, kanal, mesane ve böbreklerden meydana gelir. Burada mesa...
İdrar Yolu Enfeksiyonu İlaçları
İdrar Yolu Enfeksiyonu İlaçları
İdrar yolu enfeksiyonu ilaçları, İdrar kültüründe, idrarda laboratuvar ortamında 1ml'de 100 000'den fazla bakteri bulunduğu zaman enfeksiyon söz konusudur. Bazı ilaçlar, mesane kas kasılmasını azaltır. İlk basamak olarak farmakolojik ajanlardır. Bazı...
İdrar Dansitesi
İdrar Dansitesi
İdrar dansitesi, bu kelime İngilizce density kelimesinden üretilerek dilimize giren bir kelimedir. Dansite kelimesinin anlamı kalınlık, sıklık ve yoğunluk olarak tanımlanmaktadır. İdrar dansitesi neticelerindeki SG değeri alınan idrarın dansitesini y...
İdrar Yaparken Yanma
İdrar Yaparken Yanma
İdrar yaparken yanma, şeklinde ortaya çıkan idrar yollarındaki iltihaplanma olan sistit, kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir rahatsızlıktır. İhmal edildiğinde kronikleşen, böbrekler ve mesanede kalıcı hasarlara yol açabilen bir sorundur.Kadınlar ...
İdrar Yolu İltihabı
İdrar Yolu İltihabı
İdrar yolu iltihabı, oldukça fazla rastlanılan ve en çok kadınları etkileyen bir rahatsızlık türüdür. Görülen kişilerde ağrı ve sızı hissine neden olabilen bu sorun çoğu kez kendiliğinden geçebilirken, bazı durumlarda da antibiyotik kullanılması ...
İdrar Kokusu
İdrar Kokusu
İdrar kokusu, idrar vücuttan atılan bir atık olarak vücudun aynası niteliğindedir. İdrar sadece toksinleri ve fazla suyu vücuttan atan bir sıvı olarak görülmemelidir. İdrarın rengi kadar, kokusunun olması hastalıkların habercisi olarak kabul edilir. ...
Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu
Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu 5 yaşına gelinceye sıklıkla rastlanan bir hastalıktır. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu mesanede meydana geliyor ise buna sistit adı verilir, eğer böbreklerde oluşuyorsa o zaman da piyelonefrit adını alır. İdrar ...
İdrar Kültürü
İdrar Kültürü
İdrar kültürü, idrar yollarında iltihaplanmaya ve enfeksiyona neden olan mikrobun belirlenmesini sağlamaktadır. Kadın ve erkekte farklı yollarla idrar kültürü örneği alınmaktadır. İdrar Kültürü İçin İdrar Örneği Kadın Ve Erkeklerde Nasıl Alı...
Erkekte İdrardan Kan Gelmesi
Erkekte İdrardan Kan Gelmesi
Erkekte İdrardan Kan Gelmesi, kanlı olarak gelen idrarın rengi barındırdığı kan miktarına oranla açık pembeden başlayarak koyu kırmızıya kadar değişiklikler gösterebilir. Bu değişikliklere göre kanlı olarak gelen idrarın rengi genellikle bulanıktır. ...

 

İdrar Yolu Enfeksiyonu
Kum Dökme
İdrar Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi
İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir
İdrar Yolu Enfeksiyonu İlaçları
İdrar Dansitesi
İdrar Yaparken Yanma
İdrar Yolu İltihabı
İdrar Kokusu
Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu
İdrar Kültürü
Erkekte İdrardan Kan Gelmesi
İdrar Yanmasına Ne İyi Gelir
İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu
İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi
İdrar Rengi
Erkeklerde İdrarda Yanma
Erkeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu
Pyelonefrit
İdrar Kesesi Ameliyatı
İdrar Söktürücü
İdrardan Kan Gelmesi
İdrar Retansiyonu
İdrar Mikroskobisi
İdrar Yaparken Ağrı
İdrar Söktürücü Bitkiler
Hamilelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi
İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanı
İdrar Yanması
Popüler İçerik
İdrar Yanmasına Ne İyi Gelir
İdrar Yanmasına Ne İyi Gelir
İdrar yanmasına ne iyi gelir? İdrar yanma tedavisinde doktorlar daha çok antibiyotik tedavisini uygun görmektedir. İdrar yolunda oluşan iltihabı kurut...
İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri, alt ve üst idrar yollarında olmasına göre farklı belirtiler verebilir. Bu enfeksiyon idrar yollarının belli bir bö...
Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu
Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu
Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Bu enfeksiyon daha çok bağırsakta bulunan bakterilerin idrar yoluna bulaşıp,...
İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi
İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi
İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi uygun ilaçlarla yapılmalıdır. Antibiyotiklerin uzun süre kullanımı ya da idrar yolları için uygun olmayan ilaçların ku...
İdrar Rengi
İdrar Rengi
İdrar Rengi, İdrar analizi, çok uzun yıllardır vücuttaki sırları ortaya çıkaran bir yöntemle oluşmuştur. Çünkü vücudunuzdaki sirkülasyon halindeki bir...
Erkeklerde İdrarda Yanma
Erkeklerde İdrarda Yanma
Erkeklerde idrarda yanma susuzluktan kaynaklanan bir hastalık türüdür. Erkeklerde idrarda yanma genellik le yaz ayların da daha çok oluşur ağrılı ve s...
Erkeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu
Erkeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu
Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu, idrar yollarında çeşitli etkenler yüzünden meydana gelebilir. Toplumda yaygın olarak kadınları etkilese de, erkekle...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İdrar Yolu Enfeksiyonu
Kum Dökme
İdrar Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi
İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir
İdrar Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021